Du kan køre på dit TIER løbehjul indenfor det tilladte TIER-forretningsområde, i løbet af de almindelige driftstimer. Vores forretningsområde er markeret med en grå grænse på kortet. Området udenfor forretningsområdet er skraveret med mørkegråt.