SIKKERHED OG KRAV

Imens du kører
Sørg altid for at overholde færdselsloven. Gør plads til fodgængere, kør på højre side af vejen, giv samme håndsignaler som du ville på en cykel og stop ved...
Efter din tur
Når du har nået din destination, skal du parkere og afslutte din tur. Parkér ansvarligt og sørg for at dit løbehjul er indenfor vores forretningsområde, der...
Hvad gør jeg, hvis jeg er indblandet i en ulykke?
Hvis du kommer til skade, skal du straks kontakte din lokale beredskabstjeneste. Hvis nogen tredjepart er indblandet i en ulykke, skal du kontakte det lokal...
Hvordan er jeg forsikret?
Alle aktive motoriserede løbehjul som TIER har tilgængelige, er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring fra Topdanmark A / S i henhold til Bekendtgørelse ...
Løbehjulsinstruktioner og EU overensstemmelseserklæring
Se venligst vores løbehjulsinstruktioner og EU overensstemmelseserklæring her.
Sikkerhedsregler i Frankrig
Det er forbudt at placere objekter af nogen slags på offentlige steder, hvis dette kan skabe hindringer el. lig. på offentlige veje eller af den offentlige ...
Sundhedsbestemmelser i Paris
Du kan finde mere information om sundhedsbestemmelserne i Paris på følgende link:
Plan over tilgængelighed for veje og offentlige områder i Paris(PAVE)
PAVE har det nationale love for personer med nedsat mobilitet. Du kan finde mere information her: