Du kan kjøre TIER-sykkel innenfor det tillatte TIER-forretningsområdet i løpet av ordinær arbeidstid. Forretningsområdet vårt er markert med en grå kant på kartet. Området utenfor forretningsområdet er skyggelagt med mørkegrått.