Forhåndsgodkjennelse er en midlertidig reservasjon av et fastsatt beløp på din konto. Når du starter en tur i TIER-appen vil våre systemer forsøke å reservere dette beløpet for å forsikre oss om at den valgte betalingsmetoden har tilstrekkelig med midler til å kunne betale for turen.  Så snart vi har bekreftet reservasjonen vil beløpet bli frigitt igjen. Tiden dette tar er avhengig av banken din. Du kan finne beløpet for forhåndsgodkjennelse i byen din her