Forsikre deg alltid om at du overholder vegtrafikkloven. Gi rom til fotgjengere, kjør på høyre side av veien, gi de samme håndsignalene som du ville gjort på en sykkel og stopp ved rødt trafikklys. Vær oppmerksom og kjør ansvarlig. Hold avstand til større kjøretøy, unngå blindesoner og vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine, trafikken og fotgjengere.