Vennligst se våre scooterinstruksjoner og EU-samsvarserklæring her.