SIKKERHET OG KRAV

Mens du kjører
Forsikre deg alltid om at du overholder vegtrafikkloven. Gi rom til fotgjengere, kjør på høyre side av veien, gi de samme håndsignalene som du ville gjort p...
Etter turen din
Når du når målet ditt, kan du parkere og avslutte turen. Parker ansvarlig og sørg for at sparkesyklen din er innenfor forretningsområdet vårt som vises på k...
Hva gjør jeg hvis jeg er involvert i en ulykke?
Hvis du er skadet, bør du umiddelbart ta kontakt med din lokale legevakt. Hvis en tredjepart er involvert i en ulykke, må du kontakte det lokale politiet fo...
Hvilken forsikring har jeg?
Innenfor rammen og omfanget av de generelle forsikringsbetingelsene for ansvarsforsikring (AVB-H) og bestemmelsene i kontrakten mellom TIER Mobility og Axa ...
Hva med dataene og personopplysningene mine?
Personvern er veldig viktig for oss, og vi tar alle relaterte problemer veldig alvorlig. For mer informasjon om innsamling og behandling av din personlige i...
Scooterinstruksjoner og EU-samsvarserklæring
Vennligst se våre scooterinstruksjoner og EU-samsvarserklæring her.
Sikkerhetsregler i Frankrike
Det er forbudt å plassere gjenstander av noe slag på offentlige steder hvis dette kan skape hindringer eller strøm. lik. på offentlige veier eller med offen...
Helseforskrifter i Paris
Du finner mer informasjon om helseforskrifterne i Paris på følgende lenke: https://www.paris.fr/pages/reglement-sanitaire-du-departement-de-paris-4321
Plan for tilgjengeligheten av veier og offentlige områder (PAVE) i Paris
PAVE har nasjonale lover for bevegelseshemmede.  Du finner mer informasjon om disse her: http://www.vivre-paris.fr/docs_pdf/2012/2012-09_pave.pdf