VÅR SERVICE

Når kan jeg kjøre på TIER scootere?
Våre TIER-sykler er tilgjengelige hver dag fra 07.00 til 22.00, med få lokale unntak. Gå til "i hvilke byer kan jeg sykle på TIER-sykler?" Hvis du...
Hvor kan jeg kjøre på TIER-sykler?
Du kan kjøre TIER-sykkel innenfor det tillatte TIER-forretningsområdet i løpet av ordinær arbeidstid. Forretningsområdet vårt er markert med en grå kant på ...
I hvilke byer kan jeg kjøre på TIER sykler?
Country City Opening Hours in CET Austria Innsbruck 06:00 - 20:00 Klagenfurt Sun-Thu: 06:00 - 22:00 Fri-Sat: 08:00 - 23:00 Linz Sun-Thu: 06:00 - ...
Prisen for en TIER-tur består av et fast oppstartsgebyr og en fast pris per minutter. *
Country Price Austria EUR: 1.00+0.20 Denmark DKK: 10.00+1.50 ~ 2.00 France EUR: 1.00+0.15 Finland EUR: 1.00+0.20 Germany EUR: 1.00+0.15 ~ 0.19 ...