Predbežná autorizácia je dočasné zadržanie pevne stanovenej sumy. Pri spustení jazdy v aplikácii TIER náš systém túto sumu rezervuje. Predbežná autorizácia sa používa na zabezpečenie toho, aby ste mali na svojom spôsobe platby dostatok prostriedkov na neskoršie zaplatenie jazdy. Hneď ako rezerváciu potvrdíme, suma sa opäť uvoľní na váš účet. Pozor: časový rámec tohto uvoľnenia sa v jednotlivých bankách líši.
Rôzne sumy predbežného overenia si môžete pozrieť priamo tu