Ochrana osobných údajov a súkromia zákazníkov je pre nás mimoriadne dôležitá a všetky súvisiace záležitosti berieme veľmi vážne. Ak chcete získať viac informácií o zhromažďovaní a spracúvaní vašich osobných údajov alebo o vašich právach ako dotknutej osoby, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu.