För att hålla dig och de i våra omgivningar säkra måste alla åkare följa följande regler:

  • Följa den lokala trafiklagstiftningen.
  • Vara 18 år eller äldre.
  • Var uppmärksam och kör smart. Se upp för stora fordon, kör inte i döda vinklar och var alltid fokuserad och medveten om din omgivning, trafiken och gångtrafikanter.

  • Bär hjälm. Att bära hjälm är viktigt för säker körning. Våra e-mopeder har en hjälm i bagageutrymmet.

  • En person per e-scooter eller elcykel. Inga undantag. Observera att våra e-mopeder är licensierade för 2 personer, båda ska naturligtvis bära hjälm.

  • Se till att du har tillräckligt med batteri på din telefon för att kunna avsluta din tur. 
  • Kontrollera batterinivån på din valda TIER för att säkerställa en säkrare tur.


Hur är det med alkohol?

Till skillnad från de rättsliga bestämmelserna har vi 0,00 % som alkoholgräns.