Skyddet av personuppgifter och kundernas integritet är av yttersta vikt för oss och vi tar alla relaterade frågor på största allvar. Om du vill ha mer information om insamling och behandling av dina personuppgifter, eller dina rättigheter som registrerad, hänvisar vi till vår sekretesspolicy som finns här.