Åldersgränsen för att använda våra fordon är 18 år - inga barn! Tänk också på att du bara kan köra med våra elmopeder om du har körkort :)